top of page

Türkiye’de Her 100 Kişiden 42’si ‘Girişimci’ Olmak İstiyor


Türkiye ile birlikte 45 ülkede girişimciliğin nabzını tutan Amway Global Girişimcilik Raporuna (AGER) göre Türk halkının yüzde 42’si girişimci olma arzusuna sahip.

Dünyada girişimcilik trendlerini ortaya koyan rapor, 45 ülkede 50 binden fazla kişiyle birebir görüşülerek yapılmış. Rapora göre, 2016 çalışmasına global ölçekte cevap verenlerin yüzde 77’si, girişimciliğe karşı olumlu bir tutum içinde. Tüm dünyada Y Kuşağı’nın ve 35-49 yaş grubunun girişimciliğe olan olumlu tavrı yüzde 80 gibi bir oranla oldukça yüksek.

Bu yıl 7’ncisi açıklanan AGER Raporu’nda bireylerin bir işverenden bağımsız iş arama trendinin yükselişe geçtiğini görebiliyoruz. Dünya çapındaki çalışmaya cevap verenlerin yüzde 39’u önümüzdeki beş yıl içinde kendi işine sahip olmayı arzuluyor. Bunların da yüzde 56’sı müşteri arama ve edinme konusunda kendisini oldukça rahat hissediyor. Bu sonuçlar değişen bir çalışma dünyasının belirtileri olarak görünürken cinsiyet fark etmeksizin hem erkeklerin hem de kadınların girişimciliğe pozitif baktığı sonucuna ulaşıyoruz. Fakat erkekler kadınlara göre bağımsız bir iş başlatmayı daha çok istiyor.

Türkiye’de ankete cevap verenlerin yüzde 23’ü girişimcilik konusunda; ‘arzu eden, yeni işe başlama yeteneği olduğunu düşünen, sosyal baskıya karşı direnen’ bir yapıya sahip. Bu bağlamda Türkiye sonuçları AB’den yüksek ve yüzde 24 olan dünya ortalamasından yalnızca 1 puan düşük. Hatta cevap verenlerin yüzde 42’si girişimcilere karşı olumlu bakıyor. Erkeklerin yüzde 45’i, kadınların yüzde 40’ı girişimciliğe olumlu bakıyor.

Üniversite mezunlarının ise yüzde 46’sı pozitif bir tutum sergiliyor. Türklerin yüzde 23’ü kendi işini kurmayı arzu ederken, yeteneklerine inanıyor. Hatta aileleri ve arkadaşları karşı çıksa bile kendi işini kurmaktan vazgeçmeyeceklerini söylüyor. Türkler özellikle bağımsızlık arzusu ile kendi işlerini kurmak istiyor.

Rakamlarla Türk Girişimciler

Araştırmaya katılan Türk girişimcilerin yüzde 42’si girişimciliğe olumlu yaklaşıyor.

  • Erkekler (yüzde 45), girişimciliğe kadınlardan (yüzde 40) daha olumlu bakıyor.

  • Üniversite mezunları (yüzde 46), üniversite mezunu olmayanlara göre (yüzde 42) daha olumlu bir tutum sergiliyor.

  • Yüzde 37’si kendilerinin bir iş kurmak için gerekli yeteneklere sahip olduğunu hissediyor.

  • Yüzde 23’ü her üç boyutta mutabık. Kendi işini kurma arzusu, ve aynı zamanda iş kurmak konusunda kendi yetenekleri olduğuna inanıyor. Aileleri, arkadaşları karşı çıksa bile kendi işini kurma hayallerinden vazgeçmeyeceklerini belirtiyor.

  • Girişimcilik potansiyeli üzerinde yaşın önemli bir etkisi olduğu anlaşılıyor. Özellikle 50 yaş üzeri cevap verenler daha düşük bir potansiyel sergiliyor.

Türkler Bağımsızlık Arzuluyor

Türkler niçin kendi işinin sahibi olmak istiyor?

  • Kendi işinin patronu olmak: %29

  • Kişisel tatmin: %25

  • Ek gelir: %25

  • İşsizliğe alternatif: %19

  • Aile ve kariyer dengesi: %13

bottom of page